חטיבת הביניים ״הראשונים״,

הוד השרון

שם המנהלת: ורד טבול

שם המנחה: חיים פרג

מוצרי בית הספר

המלצת מנחה

לקראת מפגש התפיסה הייחודית

שורשים בשביל

הזהות והארץ

טקסים בשביל הזהות

בשביל הטבע

בשבילי

מתווה למפגש התפיסה הייחודית

מפלסים דרך

ארץ ואדם

מסע בשבילי השבת

שורשים בשביל הזהות

לתלמיד

שורשים בשביל הזהות

למורה