המלצת מנחה

לקראת מפגש התפיסה הייחודית

בית הספר נילי,

הישוב נילי, חבל בנימין

שם המנהלת: ורד טבול

שם המנחה: חיים פרג

מוצרי בית הספר

מתווה למפגש התפיסה הייחודית

מתעודה לתהודה

שייכות בגלגל השנה

פני הארץ הם פנינו

כי בא מועד

ואהבת את ארצך כמוך

לתלמיד

ואהבת את ארצך כמוך

למורה

ששת ימי הבריאה

נחשונים

מנהיגות פורצת דרך