• Facebook Social Icon

כנסו להתעדכן  בעמוד הפייסבוק שלנו

מקבלי אות המצוינות תשע״ז

בית הספר מול גלעד, אשדות יעקב

התיכון ע״ש ב.צ מוסינזון, הוד השרון

בית הספר ״גפנים״, בקעת הירדן

קריית החינוך דרור, לב השרון

ימי ביקור ועדות האות, באים לסכם ארבע שנים של תהליך שעובר בית ספר בתכנית מארג כל ישראל חברים. תהליך שבמרכזו עומד העיסוק בהעמקה בזהותו היהודית, הציונית והאזרחית של התלמיד.

ועדות האות תשע״ז 2017

התיכון ע״ש

ב״צ מוסינזון, הוד השרון

כ״ב אדר, 20.3.17

 

לעמוד בית הספר

לחצו כאן

 

בית הספר גפנים,

בקעת הירדן

כ״ה אדר, 23.3.17

לעמוד בית הספר

לחצו כאן

 

קריית החינוך דרור, מועצת לב השרון

כ״ח אדר, 26.3.17

לעמוד בית הספר

לחצו כאן

 

 בית הספר מול גלעד, אשדות יעקב

כ״א אדר, 19.3.17

לעמוד בית הספר

לחצו כאן

 

 

המסע הבית ספרי בתכנית מארג - כל ישראל חברים

שיח זהות יהודית, ציונית ואזרחית

כתיבת סיפורו של בית הספר והצגתו לועדה חיצונית. 

כתיבת 3 תכניות לימוד דור ב׳, לאור חזון בית הספר ושמרכזן שיח על זהות.

כתיבה והפקה של 4 תכניות לימודים דור א׳, לאור חזון בית הספר

חילוץ החזון והתפיסה הערכית של קהילת בית הספר והפצתה. 

 

ועדות האות תשע״ו 2016