דקל וילנאי-פרופיל.jpg

בית ספר דקל וילנאי

מעלה אדומים

נרטיב דקל וילנאי

שם המנהלת: בר מעוז

שם המנחה: בתיה דואק

ביקור ועדת האות יתקיים בתאריך 10.6.20,

י"ח בסיוון, תש"ף

למפת הגעה לביה"ס לחצו כאן

ללא שם.png

מוצרי בית הספר

כריכה משואה למשואה.jpg
כריכה מפתח ללמידה.jpg
כריכת חוברת התפיסה היחודית דקל וילנאי 1.

משואה למשואה

כריכה ירושלים שלי.jpg

מפתח ללמידה

כריכה מעגלי זהות.jpg
כריכה מסע אל עצמי ב-יג צעדים.jpg

ירושלים שלי

מעגלי זהות

מסע אל עצמי

כריכה לבבות דקל.jpg

לבבות דקל

כריכה חלון לזמן העברי.jpg

חלון לזמן עברי

כריכה ויקהל (1).jpg

ויקהל