בית ספר

העמק המערבי

קיבוץ יפעת

שם המנהלת: אילנית ערן

שם המנחה: עמיחי צור

פרופיל.png

נרטיב העמק המערבי

מוצרי בית הספר

טיולים שנתיים.png
כריכת חוברת התפיסה הייחודית של העמק המער

טיולים שנתיים

כיתות אחיות.png

כיתות אחיות

סוגיות בחברה הישראלית.png

סוגיות בחברה הישראלית

בוקר טוב.png

בוקר טוב

קהילה למען קהילה.png

קהילה למען קהילה

חגים ומועדים.png

חגים ומועדים

בית מדרש חברתי.png

בית מדרש חברתי