בית ספר כרמל וים

קיבוץ עין כרמל

         

       שם המנהלת: ענבר אביטל

שם המנחה: חיים פרג

נרטיב כרמל וים

כרמל וים-פרופיל.jpg

סרטון תדמית כרמל וים

ביקור ועדת האות יתקיים בתאריך 7.7.20, ט"ו בתמוז, תש"ף

ללא שם.png

מוצרי בית הספר

התפיסה הייחודית

מה השאלה

זהות מקום

שלושת הרגלים

תעביר.png

תעביר את זה הלאה

תהודת זהות חדש.png

תהודת זהות

הים כמשאב

אדם אדמה