בית הספר נטעים - מיתרים,

באר שבע

שם המנהלת: ליאת מימון

שם המנחה: עינת מיזהר

מוצרי בית הספר

קפה שישי

קולך הוא מקומך

קולות שבילי ארצנו

בגן התנכי

מעורב ירושלמי

ואהבת

המלצת מנחה

לקראת מפגש התפיסה הייחודית

מתווה למפגש התפיסה הייחודית

קול הנשמה