פרופיל.png

תיכון הראשונים

הרצליה

  שם המנהלת: סיגל דוד

שם המנחה: חיים פרג

נרטיב הראשונים

ביקור ועדת האות יתקיים בתאריך 9.7.20, י"ז בתמוז, תש"ף

מוצרי בית הספר

כל הדרכים מובילות

לפסיפס ישראלי

דרך השיר

 שירה הנוער

ערכים בדרכים

בשביל הארץ

בדרכי ראשונים

ושמחת בחגיך

פעילות לזהות המורה

סימני דרך - עת לדעת

האתגר שבדרך - ישראל 100