פרופיל.png

תיכון הראשונים

הרצליה

  שם המנהלת: סיגל דוד

שם המנחה: חיים פרג

נרטיב הראשונים

ביקור ועדת האות יתקיים בתאריך 9.7.20, י"ז בתמוז, תש"ף

מוצרי בית הספר

שירה הנוער.png
פסיפס.png

כל הדרכים מובילות

לפסיפס ישראלי

דרך השיר

 שירה הנוער

ערכים בדרכים.png

ערכים בדרכים

בשביל הארץ

בדרכי ראשונים.png

בדרכי ראשונים

ושמחת בחגיך

פעילות לזהות המורה.png

פעילות לזהות המורה

סימני דרך.png

סימני דרך - עת לדעת

האתגר שבדרך.png

האתגר שבדרך - ישראל 100