H&G_PROFILE_rollup_85.200.jpg

בית ספר הר וגיא

קיבוץ דפנה

 

שם המנהלת: רוית רוזנטל-פלד

שם המנחה: עמיחי צור

נרטיב הר וגיא

ללא שם.png

ביקור ועדת האות יתקיים בתאריך 18.6.20, כ"ו סיוון, תש"ף

מוצרי בית הספר

ערוצים.png

ערוצים

מבררי זהות

מגדה לגדה.png

מגדה לגדה

בין צבא לחברה

יובלים.png

יובלים

תלמידים מובילים

הנהגת תלמידים

במבועי הזכרון.png

במבועי הזכרון

גשרים.png

גשרים

בין אדם, מקום וזמן

מים חיים.png

מים חיים

בריאות וקיימות ומה שבינהם

פלגי מים.png

פלגי מים

כעץ שתול על פלגי מים

זהות של מקום

אפיקים.png

אפיקים

באפיקי הזמן העברי

חגי ישראל ומועדיו