יום דילמה

חיים יחד גם באי הסכמה

בחטיבת הביניים עליה שניה בעכו

"כמיטב המסורת בחטיבת הביניים "עלייה-שנייה", התקיים היום יום מעגלי שיח משותפים לתלמידים מכל השכבות. צוות המורים הנחה את המעגלים בקבוצות  שהתפזרו בחללים השונים בבית הספר. במעגלים, דנו התלמידים בדילמות שונות העוסקות ביחסים בין בני נוער עולים חדשים לבני נוער ילידי הארץ, ביחסי מורים תלמידים, בשימוש בטוח ברשתות חברתיות למול סכנה לפגיעה ברשת ועוד... אווירת חג הורגשה בביה"ס, התלמידים והמורים דיווחו כי נהנו לשוחח, להכיר ולשתף ביום זה. כל תלמיד ומורה שיתף בתחושותיו האישיות.  

לסיכום היום, נאספו תובנות  לטובת חוזקות ביה"ס ולשיפור האקלים החינוכי-חברתי-ערכי". (מינה פרפרה).