יום דילמה

חיים יחד גם באי הסכמה

חטיבת הביניים סמדר, הרצליה

את יום ראשון י"ב בחשון תש"ף , 10/11/19 פתחנו בשיח ר"ז (רגע על זהות) בית ספרי הקשור ליום הזיכרון לרצח יצחק רבין ז"ל. נושא השיח: "מקום לכולנו – מפרימה לאיחוי". השיח סובב סביב הערכים של שייכות, ערבות הדדית ואחריות. הדגשנו את ערכה וגבולותיה של המחלוקת כתרבות בונה. בנוסף קיימנו ימי דילמה שכבתיים סביב דילמה מוסרית. התלמידים למדו לחשוב, לנסח את עמדתם ולכבד את הזולת שדעתו אחרת ושונה. כך אנו מבקשים לבסס תרבות של סובלנות וכבוד לאחר.


אימרות של מורים ותלמידים:
חשוב לקיים שיח בית ספרי בנושא משותף, באותו הזמן ובאותו המקום.
השיח יוצר שפה משותפת לכולם.
ימי הדילמה מקדמים תרבות של שיח הנשען על מקורות מידע מגוונים סביב שאלות מבררות זהות
כינוס בית ספרי מחזק את השיח השהותי ויש לו מסר מצוין ונראות בבית הספר.
יש לקיים כינוסי בוקר ר"ז כחלק מן השגרה בבית הספר.