יום דילמה

חיים יחד גם באי הסכמה

תיכון ירדן, מעלה אפרים

את יום הזכרון העשרים וארבעה להירצחו של רבין בחרנו בבית הספר לציין בדרך של מעגלי השיח, סגירתו היתה בטקס שנושאו: איחוד וייחודיות.
בעידן שבו היד קלה על המקלדת והשיח מתלהם ואלים, מפלג ומסית מצאנו לנכון כי יש לקיים מעגלי שיח רב גיליים. יש לציין, כי אנו משתתפים בתכנית מארג זאת השנה השלישית, אחד ממוצרי המארג שנכתבו על ידי צוות המורים בבית הספר הוא דיוני דילמה. לדיוני הדילמה יש מבנה סדור, ככל שהתלמידים יתרגלו אותו, הם ילמדו ליישמו גם בחייהם בעתיד. הפרופיל הבית ספרי חרט על דגלו ערכים רבים, ביניהם שיח מכבד, הקשבה והכלה. דיוני הדילמה מיישמים הלכה למעשה את הערכים הללו.
צוות דילמה כתב שתי דילמות מחיינו במדינת ישראל דילמה אחת עסקה בהפגנות יוצאי העדה האתיופית והשניה קבלה לחברות של דרוזים למושב
הדילמות הותאמו לקבוצות הגיל ז-ח וט'-י"א, הקבוצות היו רב גיליות כשאת הדיון הנחו, על פי כל כלליו, תלמידי י"ב.
הדילמות העלו נושאים וטיעונים מעניינים מצד התלמידים, היתה הקשבה והכלה של דעות האחר על אף המחלוקות. בסיום דיוני הדילמה סגרנו את הנושא בטקס שהעלה את השאלה מה מקומו של רצח רבין ההוויה הישראלית העכשווית? מה למדנו? כיצד הערכים שאנו מבקשים להנחיל לתלמידינו יכולים להתחדד לאור הרצח המתועב?
הועבר משוב בכיתות החינוך שממנו אנו מבקשים ללמוד ולצמוח בעתיד.