יום דילמה

חיים יחד גם באי הסכמה

בית הספר ע״ש יאנוש קורצ׳אק בירושלים

בבית ספר היסודי :"יאנוש קורצ'אק" בירושלים, עסקו בדילמה: חברות וערכים נאמנות לחבר או נאמנות לאמת.
יום הדילמה החל בהתכנסות  קצרה בה הציגו תלמידי כיתה ו קטע מתוך הסיפור "הצמיד של אופירה" קטע שהסתיים בדילמה.
הצופים נשלחו למרחבי עבודה ושם באמצעות "למידת עמיתים" בהובלת תלמידי כיתות ו', עסקו בדילמה שהמחזה הציג.
 
בנוסף לכך בכל הכיתות התקיימו שיעורים  ב"למידה בחברותא".
תלמיד כיתה ב' נתן דוגמא לדילמה: "חברה שלי עוד מהגן והיא מועמדת למועצת תלמידים .ומולה מתמודדת. שהיא לא חברה שלי אבל הרבה יותר מתאימה לתפקיד...האם אני צריך לבחור את החברה הטובה שלי למרות שהיא לא מתאימה, או לבחור במי שמתאימה למרות שהיא לא חברה שלי?


תלמידת כיתה ו' דיברה על העובדה שלמדו כי חבר אמיתי הוא זה שיודע לבקר את חברו להעיר לו  גם כאשר הוא טועה ונוהג באופן שגוי ובמידת הצורך ואפילו לדווח למבוגר אחראי על התנהגות לא ראויה כזו שעלולה לסכן אותו.
אורית מנהלת בית הספר, מתארת למידה חווייתית, ערכית, משמעותית ורלבנטית בה נחשפו התלמידים לטקסטים ממקורות שונים: טקסטים יהודיים, ישראליים ואוניברסאליים, שאפשרו חשיפה לעושר טקסטואלי, באמצעותו יכלו התלמידים לקיים דיוני עומק. במהלך השבוע נשמעו במסדרונות בית הספר המילים:

דילמה, ערכים,אחריות,בחירה וכבוד האדם. 
המתכתבים עם הפרופיל הבית ספרי.


העיסוק בדילמה התחבר לשבוע הבחירות למועצת תלמידים ולוועדת ספורט ויצר חגיגת דמוקרטיה אמיתית ומשמעותית.