בית הספר נטעים - מיתרים,

באר שבע

שם המנהלת: ליאת מימון

שם המנחה: עינת מיזהר

מי אנחנו?

מה אנחנו עושים כאן?

לאן פנינו מועדות?

בית-ספר 'נטעים-מיתרים' משתייך לזרם החינוך המשלב, וככזה - הוא קולט אל בין כתליו תלמידים בעלי מנעד זהויות שונה, המחייב אותנו לעסוק לא רק בשאלת ריבוי הקולות ושילובם, אלא גם בשלוש שאלות הזהות הללו כיונקות מהרעיון וכמזינות אותו.

המבחן האמיתי שלנו טמון ביכולת שלנו לספר, ללמד ולהטמיע את הסיפור הייחודי שלנו לקהילתנו, סיפור ששזורים בו חוטי זהב של זהות יהודית-ישראלית המבקשים לארוג עצמם בעמוד שדרה מרכזי שממנו ואליו מתנקז כל המעשה החינוכי שלנו.

החיפוש אחר התשובות לשאלות הזהות ולשאלת ריבוי הקולות, מהווה אתגר גדול עבורנו. זהו חיפוש מתמשך, מתמיד, דיאלוגי ורב-פנים. הלימוד שלנו וההשראה שלקחנו מהלימוד, הוליכו אותנו לעולמות של דעת ופדגוגיה שאותם תרגמנו לתבניות של לימוד וחינוך והן באות לידי ביטוי בשגרת חיים של חינוך יהודי-ישראלי, שבה משובצים שבעה מוצרים מארגיים ושלל פעילויות והתנסויות בעלות בולטות ניכרת של חינוך יהודי-ישראלי, המבקשות להביא את שאלות הזהות הללו לפתחה של כל הקהילה באמצעות הנחת התפיסה הרעיונית של ריבוי הקולות במרכזה.

אנו שואפים לקיים קהילה המושתתת על שוויון ועל יחס של כבוד לאורחות חיים ולזהויות שונות תוך הכלה וקבלת האחר. שני הצירים הללו מהווים אבני דרך מרכזיות בתפיסתנו הייחודית ואותם אף כתבנו בתעודת הזהות שלנו.

"דע לך 
שכל עשב ועשב 
יש לו שירה מיוחדת 
משלו 
ומשירת העשבים 
נעשה ניגון 
של רועה..."

(רבי נחמן מברסלב; נעמי שמר)

זהו סיפורו הייחודי של בית-הספר שלנו, סיפור שהוא כעין תמונת ראי לסיפורה של החברה היהודית-ישראלית, המבקשת לנסח לעצמה מחדש את הרכיבים המכוננים והמשותפים של תרבותה, לקשור אדם למסורת ביתו, למורשתו ולעמו, ולהטמיע בו ערכים אישיים וחברתיים שבבסיסם כבוד האדם, תרבות ומתן דרור להבעה חופשית של כל הגוונים והקולות. כאן אנו יוצרים זהות פלורליסטית רבת-פנים, מקבלת ומכילה מתוך לימוד והבנה שאלו הן פניה הרצויות של החברה הישראלית של כולנו.

b327c57a-5bdb-439f-abbb-6235ed957685
40c33b53-6fd9-41cd-8e54-4ff3d1537620
WhatsApp Image 2018-01-30 at 15.35.19
WhatsApp Image 2017-12-13 at 23.27.34
WhatsApp Image 2017-12-12 at 18.39.56

הכנות ליום ביקור ועדת האות 

מוצרי בית הספר

קולך הוא מקומך

קולות שבילי ארצנו

קפה שישי

בגן התנכי

מעורב ירושלמי

ואהבת

קול הנשמה