יום דילמה

חיים יחד גם באי הסכמה

בית הספר אורט עמק חרוד בעין חרוד

בחרנו השנה להרחיב את העיסוק בדילמה, לחודש מנהיגות שלם בכל שכבות בית הספר. בחודש זה, נבקש להציף סוגיות מרכזיות בחברה הישראלית ובקהילה שלנו, המפתחות את תפיסות העולם של תלמידנו בהקשר זהותיים רבים. נבקש לאמת ולעמת את תלמידנו עם עמדות, תפיסות, דעותף מקורות שיאתגרו את תפיסות עולמם השונות ובכך, יפתחו את המנהיג שבתוכם.

דילמות כגון: בין שמירה של זהות ייחודית ובין חברה רבת תרבויות, בין אמירת אמת לערך החברות, בין צדק חברתי לחמלה נקודתית. 

חלק מרכזי בשבוע זה, הוא הפקת סרטונים בסגנון: סליחה על השאלה, בנושא ערכי בית הספר. את ההפקה מובילה הנהגת התלמידים שלנו.