יום דילמה

חיים יחד גם באי הסכמה

תיכון הראשונים בהרצליה

תיכון "הראשונים" בהרצליה, הנמצא בשנתו הרביעית בתכנית מארג, בחר ללמד ביום הדילמה את ההתנגשות בין הערך 'נאמנות לתפיסת עולם' מול הערך 'נכונות לפשרה' תחת המוטו "תרבות של מחלוקת - חיים ביחד גם באי הסכמה".

ערך מול ערך, דעה מול דעה, עמדה מול עמדה ותפיסת עולם מול תפיסת עולם - זה מה ששומעים ורואים התלמידים מבעד חלונות בתיה"ס הנשקפים אל הציבוריות הישראלית, והופכים את העיסוק במתח שבין שני הערכים, לרלוונטי מתמיד.

לעמוד המקורות לחצו כאן