יום דילמה

חיים יחד גם באי הסכמה

בית הספר כרמל וים בחוף הכרמל

בית הספר "כרמל וים" בקיבוץ עין כרמל החל את שבוע הדילמה תחת המוטו המארגי - "תרבות של מחלוקת - חיים ביחד גם באי הסכמה".
הלימוד והפעילות זימנו לתלמידים את המפגש עם יצחק רבין האיש, עם הרצח הפוליטי ואת ניצול יום הזיכרון לרצח לעיסוק בדילמה חברתית-סביבתית: המתח בין תרבות הצריכה של חברת השפע מול הפגיעה בכדור של כולנו. התלמידים למדו ופעלו במרחב סביבתי שעוצבו בו יצירות אמנותיות-סביבתיות המביעות את המתח הזה, ואת חשיבות צמצום הצריכה וההסתפקות במועט.
מרגש לראות תלמידים רכים בשנים, לומדים מקורות מהתרבות היהודית, מבינים את המחלוקת כערך יהודי ועוסקים בשאלות רלוונטיות ומשמעותיות לחיים של כולנו.