בית הספר גפנים, בקעת הירדן

שם המנהלת: רחל טייטל

שם המנחה: עמיחי צור

"אדמה מול אדמה…

חממה מול חממה…

ואדם אל מול אדם…

איך צמח פה בשממה

שפע מבורך!"

סיפורו של בית ספר ״גפנים״ הוא סיפורו של אדם, של קהילה, של מקום, של שורשים וחיבורים בל ינתקו. חרתנו על דגלנו את ציר התוכן: שייכות – "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו," המבטא את החיבור העמוק שאני חשים, בין האדם למקום, בין האדם לאדמתו ולנוף חייו. המושג "מקום" מבטא גם את שייכותנו לעמנו: למקורותיו, שורשיו, מועדיו, שפתו ולטקסטים היהודיים, הציוניים ודמוקרטים המאפיינים אותו. כמו כן, ציר התוכן שלנו מבטא את רגש האחריות שלנו כלפי הסביבה והעולם שבו אנו חיים.

ראשית דרכו של בית הספר, כזמן ראשית דרכה של ההתיישבות בבקעה ושמנו ״גפנים״- מבטא את שמות היישובים הראשונים שהוקמו בבקעה: גלגל, פצאל, נתיב הגדוד, ייט״ב, משואה. במהלך השנים התרחבה קהילתנו ובית ספרנו מהווה בית חינוכי לתלמידים המגיעים מעשרים ושניים   יישובים פורחים מכל רחבי הבקעה ומעלה אפרים.

בסיפורנו טבועים ערכים של כבוד האדם, שכנות והכנסת אורחים, אחריות כלפי האדם והסביבה ומצוינות חינוכית וערכית. ערכים אלו מבוססים על עולמות הכתיבה היהודית והפילוסופית. אלו אבני הדרך שלנו ועליהם מושתתות תכניות הלימודים הייחודיות שלנו ושגרת חיינו. בנוסף לאלו, אנו רואים בחקלאות ועבודת האדמה, בחינוך לציונות פעילה וחדשנית ויצירתית, אבן דרך מהותית בדרך שבה אנו ברצוננו להוביל את תלמידינו.

באמצעות עבודתנו החינוכית, אנו מבקשים לזמן לתלמיד שאלות ומפגשים שיסייעו לו במסע להבניית זהותו. זהות המורכבת משורשיו היהודיים, המסורת הציונית ומעולם התוכן האזרחי-דמוקרטי. אנו מאמינים, שאדם המחובר לשורשיו, לנוף מולדתו, לעמו ומורשתו, הוא אדם בעל זהות חזקה ואיתנה.

לאתר יום ביקור ועדת האות של בית הספר גפנים - לחצו כאן

המוצרים שלנו