התיכון ע״ש ב״צ מוסינזון, הוד השרון

שם המנהלת: נורית כהן

שם הרכז: רמי אגוזי

שם המנחה: עמיחי צור

סיפורו של מקום

מעלות מוסינזון 

"אין אנו לומדים, סתם כך, אנחנו, כמובן, מעוניינים להעשיר את דעתנו.... אך לא זה העניין המרכזי. העניין המרכזי הוא הגדרת זהותנו העצמית." 

(צ׳ארלס טיילור)

 

במהות זהותנו, במרכז סיפורנו, מצויה הדיאלקטיקה בין היחיד לקהילה, בין המיחד למאחד. אנו רואים בכך תפיסת חיים,. תפיסה השמה במרכז הוויתה את המפגש של אדם עם אדם האחר ממנו.  מפגש עם תרבות השונה ממנו, עם צבעים, ריחות, קולות, שפות, דעות שאינם שלו, זאת מתוך הבנה, שכך מפתחת זהותו של אדם. 

המפגש והדיאלוג, הם הכלי בו האדם לומד את עצמו. מתוך כך, אנו רואים בקיום מרחב מגוון תרבותי ערך עליון, הדוגל בדיאלוג מתוך כבוד והערכה לאחר ומתוך פתיחות ללמוד ולהתפתח כפרטים וכקהילה. 

 

סיפורו של כפר הנוער ע״ש בן ציון מוסינזון,  הוא סיפור של בית לכל הבאים בשעריו, בית של דיאלוג בין תרבויות, של בירור זהות מתוך מפגש המעמיק ברכיבי הזהות של עמנו ומורשתנו היהודית והציונית. בית אשר דוגל בערכי ההומניזם והפלורליזם, והמחנך לאזרחות פעילה ותרומה לקהילה. 

המוצרים שלנו