מקבלי אות המצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי -דמוקרטי לשנת תשע"ח

חטיבת הביניים הראשונים,
הוד השרון
בית הספר נילי,
יישוב נילי
בית הספר נטעים מיתרים,
באר שבע