נושא הלימוד

(לדוגמה: מנהיגות בראי הסִפרות)

תחום הדעת

(לדוגמה: שיעור ספרות)

רכיבי זהות אישיים

מול רכיבי זהות קולקטיבים

ששת עקרונות - פדגוגית מוטת עתיד

תפקודי לומד של ה מאה ה-21

מרחבים לבירור זהות

דיתי וכל קהילת לאה גולדברג

היקרים לנו מאוד,

מתרגשים אתכם לרגל חגיגות העשור לבית הספר:

לאה גולדברג שבנתניה.

אנו משוכנעים, שתמשיכו להפיץ את תפיסתכם הייחודית, את גישתכם למצויינות חינוכית

וחדשנות פדגוגית בכל שדה החינוך בישראל.

אוהבים אתכם

משפחת מארג