אתר ועדות האות

אתר זה מרכז את החומרים וההכנות של חמשת בתי הספר הניגשים לועדת האות בשנת תש״ף.

אנו מזמינים אתכם לצלול את עמודי בתי הספר, אל סיפורם הייחודי ואל ההכנות לקראת ימי הועדת.

נתראה בועדות האות תש״ף!

אל עמודי בתי הספר - לחצו כאן

ימי ביקור ועדות האות, באים לסכם ארבע שנים של תהליך שעובר בית ספר בתכנית מארג כל ישראל חברים. תהליך שבמרכזו עומד העיסוק בהעמקה בזהותו היהודית, הציונית והאזרחית של התלמיד.

ועדות האות תש"ף 2020

דרך - סיפור - זהות

בי"ס הר וגיא

קיבוץ דפנה

 

לעמוד בית הספר

לחצו כאן

 

בית ספר, כרמל וים

חוף הכרמל

 

לעמוד בית הספר

לחצו כאן

 

 תיכון הראשונים,

הרצליה

 

לעמוד בית הספר

לחצו כאן

 

בי"ס העמק המערבי

קיבוץ יפעת

לעמוד בית הספר

לחצו כאן

 

בי"ס אורט דקל וילנאי

מעלה אדומים

 

לעמוד בית הספר

לחצו כאן

 

 

הדרך הבית ספרית בתכנית מארג - כל ישראל חברים

שיח זהות יהודית, ציונית ואזרחית

כתיבת סיפורו של בית הספר והצגתו לועדה חיצונית. 

כתיבת 3 תכניות לימוד דור ב׳, לאור חזון בית הספר ושמרכזן שיח על זהות.

כתיבה והפקה של 4 תכניות לימודים דור א׳, לאור חזון בית הספר

חילוץ החזון והתפיסה הערכית של קהילת בית הספר והפצתה.